عضویت در داربستان

برای ثبت فرم زیر را تکمیل کنید.راهنما


عضويت در سايت داربستان

با عضويت در سايت داربستان ، علاوه بر امكان استفاده از بستر تبليغاتي مجموعه داربستان به مديريت سايت كمك خواهيد كرد تا شما را از اخبار ، اطلاعات و اتفاقات مورد نظر با خبر و همچنين در ايجاد ارتباط با كانالهاي ارتباطي و كاري شما را ياري نمايد .همچنين اعضاي ثبت نام شده جهت استفاده و يا شركت در همايش ،سمينار و يا دوره هاي آموزشي كه در برنامه كاري مجموعه داربستان قراردارد در اولويت خواهند بود . توجه داشته باشيد شما مي توانيد جهت استفاده از امكانات بيشتر مجموعه داربستان عضويت خود را ارتقا داده و از مزاياي هر سطح بهره مند شويد . آشنايي با سطوح مختلف عضويت :

عضويت رایگان (اعضاي برنزی )

در اين سطح عضويت ،پروفايل ثبت نام كننده بدون شماره تماس و لينك سايت نمايش داده خواهد شد . يك جايگاه آگهي تصويري جهت معرفي محصول و يا خدمات در اختيار عضوييت رايگان قرار ميگيرد . مخاطبين آشنايي با اين عضو و يا متقاضيان استفاده از محصول يا خدمات بعد از تماس با مديريت سايت به ايشان معرفي خواهند شد . عضو رايگان در هر زمان مي تواند جهت ارتقا به سطوح بالاتر اقدام نمايد .

عضويت سطح يك (اعضاي نقره ای)

در اين سطح عضويت ،پروفايل ثبت نام كننده به همراه شماره تماس و لينك سايت نمايش داده خواهد شد . سه جايگاه آگهي تصويري جهت معرفي محصول و يا خدمات در اختيار عضوييت نقره اي قرار ميگيرد . مخاطبين آشنايي با اين عضو و يا متقاضيان استفاده از محصول يا خدمات مي توانند بصورت مستقيم با اعضاي نقره اي در تماس باشند . با ثبت نام در اين سطح و يا ارتقا به اين سطح هديه استفاده از پك تبليغاتي I01 به اين عضو تعلق خواهد گرفت همچنين در صورت تمديد ساليانه اين هديه مجددا جهت اعضاي نقره اي قابل استفاده خواهد بود . آشنايي با پك هاي تبليغاتي مجموعه داربستان

عضويت سطح دو (اعضاي طلایی )

در اين سطح عضويت ،پروفايل ثبت نام كننده به همراه شماره تماس و لينك سايت و لينك شبكه هاي اجتماعي نمايش داده خواهد شد . پنج جايگاه آگهي تصويري جهت معرفي محصول و يا خدمات در اختيار عضوييت طلايي قرار ميگيرد . مخاطبين آشنايي با اين عضو و يا متقاضيان استفاده از محصول يا خدمات مي توانند بصورت مستقيم با اعضاي طلايي در تماس باشند . آگهي استخدام ؟ با ثبت نام در اين سطح و يا ارتقا به اين سطح هديه استفاده از پك تبليغاتي I01 و I03 به اين عضو تعلق خواهد گرفت همچنين در صورت تمديد ساليانه اين هديه مجددا جهت اعضاي نقره اي قابل استفاده خواهد بود . آشنايي با پك هاي تبليغاتي مجموعه داربستان

منوی سریع