داربستان

تهران

استخدام تعدادی استادکار داربست در تهران

جمعه, 16 شهریور 1397
0

به تعدادی استادکار داربست جهت کار در شرکت به صورت روز مزد نیاز مندیم برای هماهنگی تماس بگیرید.

09125802402

استخدام 3 استادکار داربست در اصفهان با بیمه و مزایا

تعداد نظرات : 0

منوی سریع