قیمت لوازم داربستی

آخرین بروزرسانی :23-11-1396

ردیف نام کالا قیمت ( ریال)
1
H بست
عدد 
84,000
2
بست تک پیچ
عدد
40,000
3
بست داربستی سبک
عدد
46,000 
4
بست داربستی سنگین
عدد

56,000
5
بست گردون
عدد
67,000 
6
رابط ۱۷ سانتی
عدد
33,000
7
رابط ۲۰سانتی
عدد
35,000 
 
8
مغزی داربست
عدد
20,000

 

لوازم داربستی

کلمات کلیدی : داربست،لوازم داربست،بست،مغزی داربست

مشخصات منتشر کننده

آخرین منتشر کنندگان

تبلیغات

منوی سریع