تفاوت قدرت تخته فلزی و چوبی در کار داربست

همانطور که میدانید تخته های زیر پایی یا سکوی کار از اهمیت زیادی برای کارگران برخوردار است زیرا کارگران می توانند به راحتی روی آنها کار خود را انجام دهند ولی آیا تضمینی برای ایمنی آنها وجود دارد ؟! در این فیلم قدرت تخته های فلزی در برابر تخته های چوبی را به نمایش خواهیم گذاشت که البته با توجه نیروی وارد شده به آنها ممکن است خطر ساز شوند .

 

کلمات کلیدی : سکوی کار،تخته زیرپایی فلزی،تخته زیرپایی چوبی،داربست،داربستان

آگهی ها

شستشوی نما عمران اسیا
  • ساختمان
  • 980
  • ویژه
داربست پارس فلز
  • داربست
  • 1113
  • ویژه
راک سمپلز ایران
  • ساختمان
  • 968
  • ویژه

مشخصات منتشر کننده

آخرین منتشر کنندگان

تبلیغات

منوی سریع