داربستان

داربستان

تهران

روز پدر مبارک

ﺳﻪشنبه, 28 اسفند 1397
0

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود
برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود
ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است
در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود
روز پدر مبارک
خصوصا روز پدران زحتمکشی که در ارتفاعات بلند به دنبال روزی حلال هستند کارگران و استادکاران داربست مبارک

تعداد نظرات : 0

منوی سریع