داربستان

داربستان

تهران

یک نمونه عالی از داربست متحرک

دوشنبه, 15 مرداد 1397
0

یک نمونه عالی از این که چگونه تمام بخش های مختلف داربست های متحرک کار می کنند تا یک تجربه از بالاترین ارتفاع را برای مشتری بدست بیاورد. چرخ های قابل تنظیم برای تسطیح، بیرونی برای ثبات، تیرچه، گارد محافظ و نردبان ثابت.

داربست متحرک

تعداد نظرات : 0

منوی سریع