داربستان

مدیر داربستان

تهران

حمایت داربستان از شرکتهای دارای بیمه

یکشنبه, 20 تیر 1395
0

حمایت داربستان از شرکتهای دارای بیمه

داربستان از شرکتهایی که کارگران خود را بیمه می کنند و نکات ایمنی کار را رعایت می کنند (HSE) حمایت ویژه می کند شما می توانید شرکت خود را در سایت ما معرفی کنید و از خمات ویژه ما بهره ببرید.

ثبت نام در داربستان

تعداد نظرات : 0

منوی سریع