داربستان

داربستان

تهران

توجه به جزئیات اجرای داربست چقدر اهمیت دارد ؟

شنبه, 27 بهمن 1397
0

توجه به جزئیات اجرای داربست چقدر اهمیت دارد ؟

در اجرای داربست اغلب جزئیات کمتر اهمیت داده می شود ولی واقعا چقدر می تواند این جزئیات اهمیت داشته باشد ؟

علاوه بر ایران نیز کشور های مختلف نیز با این چالش ها روبرو هستند و اغلب به جزئیات اجرای داربست ها اهمیت نمی دهند و این باعث می شود تا در شرایط خاص اتفاقات ناگواری به وجود آید.

فرض کنید داربست در یک مدرسه اجرا شده باشد و کودکان در آن مدرسه مشغول به بازی باشند با وزش باد شدید اگر این داربست ها فرو بریزد تصور کنید چه اتفاق بدی به وقوع خواهد پیوست . همیشه توجه به جزئیات اجرا می تواند از بروز این خطرات جلوگیری کند و کارشناسان HSE می توانند مشاوره خوبی در این خصوص دهند . باید همیشه توجه داشت که باری که می تواند داربست تحمل کند را اندازه گیری کرد به عبارتی دیگر باید داربست را طوری اجرا و نصب کرد که بتواند بارهای قابل پیش بینی را تحمل کند.

باید شرکت های داربستی توجه داشته باشند که رعایت قوانین اجرای داربست می تواند خطرات احتمالی را کاهش دهد .

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع