داربستان

داربستان

تهران

نمونه پرکاربرد در صنعت سبک آویز

یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
0

در جاهایی که از زمین نشود پایه گرفت از این نوع اجرای داربست استفاده می شود . در تصویر زیر به علت اینکه در زیر محل اجرای داربست خیابان می باشد به این صورت اجرا شده است.

نمونه پرکاربرد در صنعت سبک آویز

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع