داربستان
تهران
1395/07/16 11:16:33 عصر

چدن ریزان پیشرو

1395/07/16 11:16:33 عصر
تهران
4649

تولید انبوه بست و اتصالات داربست فلزی

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

خدمات و محصولات
بست چهارپیچ دارکوب
بازدید 1002
کامنت 0
تاریخ دوشنبه, 19 شهریور 1397
بست گردان دارکوب
بازدید 972
کامنت 0
تاریخ دوشنبه, 19 شهریور 1397
بست گردان دارکوب
تلفن 09121360906
موقعیت تهران
بست دوپیچ دارکوب
بازدید 1021
کامنت 0
تاریخ دوشنبه, 19 شهریور 1397
بست دوپیچ دارکوب
تلفن 09121360906
موقعیت تهران

تعداد نظرات : 0

منوی سریع