ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستی بالاترين كيفيت در بازار

چهارشنبه, 16 بهمن 1398
تهران
1224

محصول تهيه شده از مفتول هاي استاندارد پيچ با گريد هاي ١٠٠٨ و ١٠١٠ انيل فسفات شركت ايروف

محصول كاملا يكدست و رزوه  عميق و استاندارد كه عمر محصول را تا دو برابر افزايش ميدهد.

تلفکس : ۰۴۴۳۲۵۱۴۵۵۴

شماره همراه :۰۹۱۴۱۸۶۸۳۲۰ - ۰۹۱۲۵۳۰۵۲۰۲توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستی بالاترين كيفيت در بازار ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستی بالاترين كيفيت در بازار ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستی بالاترين كيفيت در بازار
منوی سریع