داربستان
تهران
1398/02/26 11:32:05 صبح

تولید بست داربست

www.darbastan.com
09128036020
پنجشنبه, 26 اردیبهشت 1398
تهران
554

به نام ایزد منان

فولاد صنعت غرب

تولید کننده انواع بست های داربستی از جمله :

چهارپیچ ایران بست سبک و سنگین

بست گردان

بست آهنگیر

بست قائم

پیچ و مهره و واشر

اتصال

مغزی

کفی

09125133424      عسگریتوجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

تولید بست داربست تولید بست داربست تولید بست داربست
منوی سریع