فهرست درخواست های سایت داربستان

هنگام تماس یادآور شوید که از طریق وبسایت داربستان تماس گرفته اید برای دیدن شماره تماس و سایر اطلاعات در تلفن همراه اسکرول را به سمت چپ ببرید

ورود به صفحه استادکار

همه درخواست ها
# توضیحات استان تلفن همراه
# نیازمند استادکار داربست فلزی با مهارت و تجربه کافی برای کار در استان بوشهر با حقوق و شرایط توافقی بوشهر 09171743383
# به یک و چند استادکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم گیلان 09111383023
# جهت استخدام استاد کار داربست به صورت دائم و روز مزد با بیمه تامین اجتماعی و مزایا با جای خواب تهران 09122907750
# نیاز به تعدادی استاد کار ماهر و جوان (دائمی) تهران 09123205214
# داربست بند متری ، لوله از ما باز و بست از شما تهران 09121163581
# سلام به تعدادی استاد کار داربست نیازمندیم به صورت روز مزد یا دائم با جای خواب البرز 09129058250
# با سلام استادکار داربست هستم نیاز به یه کار ثابت در همه شهر های ایران ، آقای قربانی تهران 09918088947
# استخدام استادکار داربست : بیمه ،صبحانه و ناهار و شام،خوابگاه و سرویس البرز 09123634769
# استاد کار دائم داربست البرز 09125634475
# مازندران ، نور ، استخدام استادکار داربست و شاگرد ، بیمه مسئولیت کارگران به همراه جای خواب ، صبحانه ،ناهار و ... مازندران 09123771565
# استخدام استادکار داربست و شاگرد ، بیمه مسئولیت کارگران به همراه جای خواب ، صبحانه ،ناهار و ... تهران 09123771565
# نیازمند دونفر استادکارماهر ،با حقوق توافقی،تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی وبیمه مسولیت مدنی ،مدت قرارداد یکساله با،جای خواب چهار محال بختیاری 09133814491
# به دو نفر استاد کار نیازمندیم البرز 09129058250
منوی سریع