داربستان

تهران

تصاویر کارگران صنعت داربست در جزیره خارک

ﺳﻪشنبه, 11 تیر 1398
0

تصاویر زیبای  ارسالی توسط حامد ماجدی از جزیره خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

تعداد نظرات : 0

منوی سریع